Styggelser eller skönheter – vad tycker du?

<b>Basilikagränd</b>  Anders Wickberg: "Intressant, snyggt och lågt så att man kan se himlen och trädtopparna. En eloge till den arkitekten! Men vi ogillar att man tar av grönytor till bygget."  Svante Berg: "Ovanlig arkitektur av ambitiöst slag. Radhusen har getts en kraftfull djärv arkitektur av för oss ovanligt slag, med runda former i tegelfasad. Gaturummets andra sida visas med trähus och kombinationen med tegelhusen blir fel."
<b>Basilikagränd</b> Anders Wickberg: "Intressant, snyggt och lågt så att man kan se himlen och trädtopparna. En eloge till den arkitekten! Men vi ogillar att man tar av grönytor till bygget." Svante Berg: "Ovanlig arkitektur av ambitiöst slag. Radhusen har getts en kraftfull djärv arkitektur av för oss ovanligt slag, med runda former i tegelfasad. Gaturummets andra sida visas med trähus och kombinationen med tegelhusen blir fel."
&lt;b&gt;Kryddvägen, etapp 1&lt;/b&gt;  Anders Wickberg: &quot;Är det bra med plåt? Vi vet inte. Det här hade det varit bra om ett skönhetsråd tittat på. Annars är huset i sig inte mycket att bråka om.&quot;  SB: &quot;Bra exempel på god vardagsarkitektur. Flerbostadshus i 4-5 våningar med en indragen takvåning som getts en onödigt storskalig fönsterutformning. Fasadmaterial i plåt - vilket kan vara bra.&quot;
<b>Kryddvägen, etapp 1</b> Anders Wickberg: "Är det bra med plåt? Vi vet inte. Det här hade det varit bra om ett skönhetsråd tittat på. Annars är huset i sig inte mycket att bråka om." SB: "Bra exempel på god vardagsarkitektur. Flerbostadshus i 4-5 våningar med en indragen takvåning som getts en onödigt storskalig fönsterutformning. Fasadmaterial i plåt - vilket kan vara bra."
&lt;b&gt;Granängstorget&lt;/b&gt;  Anders Wickberg: &quot;Kul med butiker i bottenvåningen! Lite Hansakänsla! Men vi gillar inte att man tar av grönområdena. Kommunen tar alldeles för mycket naturmark och parkmark i anspråk.&quot;  Svante Berg: &quot;Flerbostadshus i 4-5 våningar i sluttning som bildar ett intressant gaturum. De dubbelhöga fönstren och valet av tegelmaterial bidrar inte till en gemytlig boendemiljö. Annars bra exempel på god vardagsarkitektur.&quot;
<b>Granängstorget</b> Anders Wickberg: "Kul med butiker i bottenvåningen! Lite Hansakänsla! Men vi gillar inte att man tar av grönområdena. Kommunen tar alldeles för mycket naturmark och parkmark i anspråk." Svante Berg: "Flerbostadshus i 4-5 våningar i sluttning som bildar ett intressant gaturum. De dubbelhöga fönstren och valet av tegelmaterial bidrar inte till en gemytlig boendemiljö. Annars bra exempel på god vardagsarkitektur."
&lt;b&gt;Golfbäcken&lt;/b&gt;  Anders Wickberg: &quot;Det är på gränsen till för högt. Vi tycker att tre våningar räcker bra. Är det träribbor som tryckts in i betongen? Kul om man blandar material. Passar fint vid golfbanan.&quot;  Svante Berg: &quot;Flerbostadshus i 4-5 vån med som synes träfasader i lite olika utformning kan vara intressant. Ett visst mått av småskaliga detaljer och sparsmakat med kulörer skulle bidra positivt. Bra arkitektur som lovar gott.&quot;
<b>Golfbäcken</b> Anders Wickberg: "Det är på gränsen till för högt. Vi tycker att tre våningar räcker bra. Är det träribbor som tryckts in i betongen? Kul om man blandar material. Passar fint vid golfbanan." Svante Berg: "Flerbostadshus i 4-5 vån med som synes träfasader i lite olika utformning kan vara intressant. Ett visst mått av småskaliga detaljer och sparsmakat med kulörer skulle bidra positivt. Bra arkitektur som lovar gott."
&lt;b&gt;Cutting Edge i norra Tyresö centrum&lt;/b&gt;  Anders Wickberg: &quot;Vi reserverar oss. Egentligen är vi emot höga hus, men eftersom Tyresö View nu står där det står är det väl okej. Frågan är om hela centrum ska bli så här nu.&quot;  Svante Berg: &quot;God vardagsarkitektur. Ett höghus med balkonger som ger karaktär och som säkert kommer att passa in i norra Tyresö centrum. En markerad markvåning med tåligt fasadmaterial ger stadskaraktär åt gaturummet, vilket lovar gott. Bilden visar södersidan och man undrar hur norrsidan blir.&quot;
<b>Cutting Edge i norra Tyresö centrum</b> Anders Wickberg: "Vi reserverar oss. Egentligen är vi emot höga hus, men eftersom Tyresö View nu står där det står är det väl okej. Frågan är om hela centrum ska bli så här nu." Svante Berg: "God vardagsarkitektur. Ett höghus med balkonger som ger karaktär och som säkert kommer att passa in i norra Tyresö centrum. En markerad markvåning med tåligt fasadmaterial ger stadskaraktär åt gaturummet, vilket lovar gott. Bilden visar södersidan och man undrar hur norrsidan blir."
Anders Wickberg, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Anders Wickberg, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Svante Berg, arkitekt som ritat bland annat Globen.
Svante Berg, arkitekt som ritat bland annat Globen.
Storlek, form, material och placering bidrar till helhetskänslan när ny bebyggelse planeras.

Mitt i Tyresö bad Sverigedemokraternas bostadspolitiske talesperson och Globen-arkitekten Svante Berg tycka till om några byggen som är på gång i kommunen.

Vad tycker du själv?

Sverigedemokraterna vill att Tyresö inrättar ett skönhetsråd för att slippa se färre fula nya hus i framtiden. Läs mer här.