Styrande vill stärka arbetet mot rasism

SUNDBYBERG Nu tar staden krafttag för att bekämpa rasism och diskriminering. Ett program med tio punkter ska tas fram, enligt ett beslut i kommunstyrelsen. Förslag är att belöna skolinitiativ som stärker jämlikhet, att stöder organisationer som arbetar mot rasism och stärker entreprenörskap inom minoritetsgrupper.

Ett expertråd föreslås också, för att genom dialog förebygga hatbrott och oroligheter.