ANNONS

Styrelsen i Husby moské svarar i ett mejl

ANNONS

Husby Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om konflikten mellan Husby moskés styrelse och dess medlemmar. Vi har tidigare sökt styrelsen utan att nå dem. I ett mejl till tidningen skriver de bland annat:

”Styrelsen och framför allt ordföranden har haft många och långa samtal med denna grupp innan beslutet om att stänga moskén fattades. Vi har e-mejlkorrespondens som visar på att vi har lyssnat på deras förslag och gett våra egna förslag. Detta har de inte varit intresserade av. Kallelse till vårt ordinarie årsmöte kommer att utlysas på vår hemsida i enlighet med våra stadgar när samtliga underlag som krävs är klara. Vissa medlemmar påstår att stadgarna har ändrats utan årsmöte, vilket inte stämmer.”