LÄS ÄVEN
Nya styret planerar sänka byggtakten i Strand