ANNONS

Styret i Sundbyberg säger nej till överenskommelse om skolan

örskolan sundbyberg Ör Örskolan
Eleverna på Örskolan är några av dem som kommer få gå större delen av sin skoltid i baracker.
Den blågröna oppositionen föreslog samarbete över blockgränsen för att få till en långsiktig skolpolitik. Men styret avvisar oppositionen och säger nu nej till förslaget.
ANNONS

Duvboskolan och Örskolan är exempel på byggen som påbörjats av en partikonstellation, men som sedan rivits upp när Sundbyberg fått ett nytt styre. Det har skapat lokalbrist, som senare tvingat staden att använda tillfälliga paviljonger.

Tidigare i år föreslog den blågröna oppositionen i Sundbyberg (M, KD, MP) en bred politisk överenskommelse om skolan.

Nytt förslag: Skolkommission för att få bort paviljongerna

Partierna ville få till en långsiktig plan för skolan som skulle löpa över flera mandatperioder och maktskiften. Men detta har nu röstats ner av Mittenstyret.

Axel Conradi (M): ”Beklagligt”

Den blågröna oppositionen hade även lagt skolförslaget som ett tillägg i deras budget. Men tilläggsförslaget röstades ner av styret, med S i spetsen, i budgetfullmäktige.

– Det är beklagligt, det verkar som att Socialdemokraterna sätter politisk prestige före lärarnas, föräldrarnas och elevernas bästa, säger Axel Conradi (M), oppositionsråd i Sundbyberg.

Axel Conradi (M) opposition i Sundbyberg 23-10-2019

Axel Conradi (M) oppositionsråd i Sundbyberg. Foto: Elin Angvarson

Axel Conradi (M) menar att barnen blir lidande av styrets beslut.

ANNONS

– Det är uppenbart att en långsiktighet behövs när det gäller skolan, säger han.

Peter Schilling (S): ”Förslaget är onödigt”

Men kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) tycker att förslaget saknar helhetsperspektiv.

– Förslaget är onödigt och dessutom helt ofinansierat. Det finns redan en plats för den här typen av diskussioner och det är grundskole- och gymnasienämnden. Att skapa ytterligare en plats leder bara till mer snack och mindre verkstad, säger Peter Schilling (S).

På bild Peter Schilling (S)

Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Anna Z Ek

Han förklarar vidare att han anser att diskussionen om skolan i Sundbyberg ska skötas av de valda skolpolitikerna, och inte av gruppledarna.

Vad ska ni i stället göra för att skapa långsiktighet inom skolpolitiken?

– Med Mittenstyret är det just långsiktighet som vi har fått. Arbetet med Örskolan går äntligen framåt, vi har beslutat om flera förskolor och lokalbehovet för de närmaste åren är utrett. Nu handlar det om att gå från ord till handling, säger han.

”Det är ärligt talat skrattretande”

Peter Schilling (S) slår även tillbaka mot Axel Conradi (M) gällande hans kommentar om att Socialdemokraterna verkar sätta prestige över förbättring.

– Det är ärligt talat skrattretande. Moderaterna föreslog att minska resurserna till skolan med -9,5 miljoner, avgiftsbelägga fritids i mellanstadiet och vill nu snacka i stället för att göra politik. Tomma tunnor skramlar mest.