Styvpappas skuld ska avgöras i HD

Nu ska HD ta ställning till om styvpappan också hade skyldighet att se till att den allvarligt skadade tvååringen kom till sjukhus.
Nu ska HD ta ställning till om styvpappan också hade skyldighet att se till att den allvarligt skadade tvååringen kom till sjukhus.
Trots allvarliga brännskador togs inte den tvåårige pojken till sjukhus. Styvpappan friades i tingsrätten, men fälldes för misshandel i hovrätten.

Nu ska Högsta domstolen pröva vilket ansvar en styvförälder har.

Den tvåårige pojken skrek panikartat och hans ena hand var dubbelt så stor som den andra. Trots den allvarliga brännskadan, med svåra smärtor som följd, väntade mamman och styvpappan till dagen efter med att ta honom till sjukhuset. Enligt tingsrättens dom var de narkotikapåverkade.

Det uppmärksammade fallet i Hässelby ska nu utredas i ytterligare en rättslig process. Förra veckan beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd för målet där en styvpappa dömts för misshandel – för att han inte agerat tillräckligt snabbt.

Även barnets mamma dömdes, men styvpappan anser att han inte omfattas av samma skyldighet som mamman då han varken är biologisk förälder eller vårdnadshavare.

– Min klient har dömts utan något stöd i lagen. Det är oklart hur långt garantställningen ska sträcka sig, säger styvpappans ­advokat Annika Franzén.

Den juridiska termen ”garantställning” är en av nyckelfrågorna i målet. Normalt finns ingen juridisk skyldighet att hjälpa en människa i fara eller nöd. Men vissa personer som omfattas av en så kallad garantställning har det. Det kan handla om en förälder gentemot sitt barn, en sjuksköterska gentemot sin patient eller en fjällguide gentemot en medlem i sin grupp.

Enligt hovrätten kan även en styvförälder ingå i den kretsen. I fallet med tvååringen tog de fasta på att styvpappan tog en aktiv del i barnets liv och bland annat hämtat på dagis flera dagar i veckan.

Riksåklagaren Anders Perklev, som driver målet i Högsta dom­stolen, delar hovrättens uppfattning i den här frågan, men välkomnar ändå en prövning.

– Det ska bli intressant att få HD:s syn på garantläran. Den finns beskriven, men är inte utvecklad i praxis, säger Hedvig Trost, byråchef på Åklagarmyndigheten, som företräder riksåklagaren i målet.