Succémetoden kan skrotas i Stureby

Sturebyskolan har lyckats motverka mobbning och en otrygg miljö genom sina hemklassrum.

Men när nu 185 barn flyttar från baracker och in i en redan full skola kan hemklassrummen försvinna.

Det tillfälliga bygglovet för barackerna utanför Sturebyskolan har gått ut. Lösningen: 185 elever flyttar in i den redan trånga skolbyggnaden. Föräldrar har protesterat, lärare har skrivit ett eget upprop och rektorn är också kritisk till hur frågan hanterats av staden.

Bakgrunden till protesterna är inte bara att det väntas bli trångt i korridorerna. Skolan måste samtidigt ­slopa sitt framgångsrika arbete med hemklassrum. I stället för att eleverna har olika lektioner i olika klassrum har de stannat i samma rum hela skoldagen.

Enligt skolans rektor Elisabeth Meckbach bidrar det till en betydligt lugnare studiemiljö och mindre stress – särskilt då det finns många barn med särskilda behov i skolan.

Hemklassrummen motverkar även mobbning enligt de lärare, Lokaltidningen Mitt i varit i kontakt med.

– Jag har jobbat i skolvärlden sedan 1996. Tack vare hemklassrummen kan jag säga att detta är den enda fungerade skola jag varit på, säger slöjdlären Håkan Svenungsson.

Tidigare skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) har gått ut och krävt att stadshuset ska presentera en lösning på problemet. Alliansen tycker att man ska bygga en helt ny skolbyggnad. Den nya majoriteten menar däremot att de ärvt problemet av Alliansen.

Det säger nuvarande skolborgarrådet Olle Burell (S) som i samma andetag menar att majoriteten i stadshuset har för avsikt att planera för ännu fler skolor för att lösa skolokalsbristen.

Tycker ni att det är motiverat att ändra på konceptet hemklassrum som hyllas av ­lärare och skolledning?

– Jag har stor respekt för deras metoder och är övertygad om att det går att lösa lokalsituationen på Sturebyskolan om skolledningen och utbildningsförvaltningen sitter ner med en bra ­arkitekt, säger Olle Burell.

Enligt honom finns det ytor som skulle kunna ritas om – trots att skolan är k-märkt.

Socialdemokraterna meddelar även att mark ska avsättas till skolor varje gång man bygget

– Skolan ska vara en märkesbyggnad, säger Olle Burell.

Fakta

Andra skolor tar efter

Sturebyskolan är en F-9 skola med ungefär 1 100 elever när höstterminen 2015 drar igång.

1999 började satsningen på hemklassrum. Skolan har sedan dess höjt sina resultat avsevärt. Andra skolor i området har tagit efter metoden, enligt rektor Elisabeth Meckbach.

Källa: Sturebyskolan