Sumpan kan utses till ”superkommun”

Stark ekonomi och snabb befolkningstillväxt gör Sundbyberg till en vinnare. Det anser tidningen Dagens Samhälle som nominerat Sundbyberg till att bli ”årets superkommun”.

Sundbyberg är tillsammans med Solna och Danderyd de tre nominerade till titeln ”årets superkommun” i Svealand. Den 28 maj delas detta nyinstiftade pris ut vid en gala som arrangeras av tidningen Dagens Samhälle.

Tidningen vill tillsammans med konsultföretaget WSP peka ut vilka kommuner som står bäst rustade inför framtidens samhällsutmaningar. Man har utgått från tio variabler som befolkningstillväxt, sysselsättning, inkomstutveckling och kommunens ekonomi.

– Vi har försökt att utgå från de ekonomiska faktorer som betyder mest. Befolkningstillväxt ger framtida skatteintäkter, säger Erik Juhlin, researchchef på Dagens Samhälle.

En variabel är hur stor del av den arbetsföra befolkningen som är under 55 år. Om många är i den åldern finns god möjlighet till skatteintäkter i åtminstone tio år framåt.

Sundbyberg sticker ut framförallt när det gäller befolkningstillväxt.

– Vår ranking visar var det finns ekonomiska förutsättningar för tillväxt framöver. Sammantaget ger våra variablar en bild av vilka kommuner som har slagläge för framtiden, säger Juhlin.

Under åren 2010–2013 växte Sundbybergs befolkning med drygt 10 procent. Utvecklingen beror på politiska prioriteringar, menar Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Han är glad över nomineringen och ser många positiva effekter av befolkningstillväxten.

– Om många flyttar hit får vi in pengar att rusta våra skolor och till andra verksamheter. Vi ser att många butiker och restauranger vill öppna här och det leder i sin tur till att kommunen blir mer attraktiv.

Men Sundbyberg toppar inte alla rankingar. I förra veckan presenterades en undersökning av hur väl rustad kommunen är för klimatförändringar. Sundbyberg placerade sig näst sämst i länet.

Vilka frågor behöver Sundbyberg prioritera framöver?

– Vi behöver se till att få fler ungdomar i arbete. Vi har fortfarande alltför hög ungdomsarbetslöshet. Vi vill skapa ännu bättre parker och naturområden, säger Jonas Nygren.

Fakta

Så gjordes rankingen

Alla kommuner har jämförts utifrån variabler som demografisk profil, befolkningstillväxt, sysselsättning, flyttnetto, utbildningsnivå.

Tidningen Dagens Samhälle har tillsammans med konsultföretaget WSP räknat ut vilka kommuner som har bäst förutsättningar att möta framtida samhällsutmaningar.

I Svealand är Solna, Sundbyberg och Danderyd nominerade. För Norrland är Kiruna, Luleå och Umeå nominerade. Härryda, Lomma och Mölndal är nominerade för Götaland.

Källa: Dagens Samhälle