Sundby gård blir cikadas räddning

Bergscikadan är en mycket sällsynt invånare i Sverige, men den finns på några platser i Huddinge. Nu ska insekten få bättre livsförhållanden vid Sundby gård.

Huddinge kan vara ett av de bästa ställena i Sverige för den rödlistade bergscikadan att leva på. Här finns rätt betingelser, halvöppen lermark i sluttningar, och kanske kan den vara vanligare här än man tror.

Men det handlar ändå bara om några få individer. Därför vill Roland Hansson, Naturskyddsföreningens cikadaexpert som fått medel från länsstyrelsen till ett projekt, inte avslöja var den finns, förutom i naturreservatet vid Sundby gård.

– Jag har hittat den på nio platser i Huddinge nu, men vilka de andra åtta är kanske man ska hålla hemligt, säger Roland Hansson och tänker på alla de samlare som kanske skulle vilja ha ett eget exemplar i en glaslåda hemma.

Han räknar med att Huddinges två naturvårdsvakter kommer att hålla ett vakande öga på den tre centimeter stora cikadan som visar sig i juni varje år.

I det tvååriga projektet ska bergscikadan studeras och ges bättre möjlighet att trivas. Det är Huddinge kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen som ansökt om pengar.

En större del av dem kommer att gå till att röja växtlighet så att bergscikadan får det soliga landskap den trivs i.

Roland Hansson berättar att han sett 60 bergscikador vid Sundby gård.

Dessutom har han hittat 70 larvhudar, det tomma skal som blir kvar när cikadan klättrat upp ur jorden.

– Nu är betingelserna extra goda eftersom dess främsta fiende rödhaken i år inte har något bo i närheten.

Fakta

Larv i sex år

Bergscikadan (Cicadetta montana) lever sex år i marken som larv innan den klättrar upp genom sitt lertorn till ett grässtrå.

Cikadans sång kan man höra i juni.

Naturskyddsföreningen har guidade cikadaturer på Sundby gård varje söndag i juni.

Källa: Länsstyrelsen, Roland Hansson