Sundbyberg bättre på integration

Sundbyberg Varje år rankar tidningen Fokus integrationen i Sveriges alla kommuner. Listan grundar sig på andelen utlandsfödda, flyktingmottagande och hos utrikesfödda.

I år hamnar Sundbyberg på plats 71 av Sveriges 290 kommuner. Det är en klar förbättring från fjolårets placering, 114.

Bäst på integration är Trosa, sämst Grästorp. Av genomgången framgår också att Sundbyberg har landets sjätte största andel utrikes födda, Haparanda har flest.