Nu har Sundbyberg en egen kvinnojour

Emilia Eriksson, ordförande för Kvinnorjouren i Sundbyberg.
Emilia Eriksson, ordförande för Kvinnorjouren i Sundbyberg.
Efter att Solna, Sundbyberg och Ekerös gemensamma kvinnojour lades ner för tre år sedan har nu Sundbybergs invånare äntligen en kvinnojour att vända sig till.

Efter att Solna, Sundbyberg och Ekerös gemensamma kvinnojour lades ner för tre år sedan har Sundbyberg stått utan. Men nu har Kvinnojouren i Sundbyberg kommit igång med sin Verksamhet.

– Det är ett arbete som vi har hållit på med i över två års tid som bland annat gått ut på att utbilda oss och lägga en stabil grund för en kvinnojour och söka pengar till verksamheten, säger Emilia Eriksson, ordförande för Kvinnojouren i Sundbyberg.

I februari beviljades jouren stöd från kommunens social- och arbetsmarknadsnämnd och efter en smärre renovering av kanslilokalen kunde verksamheten dra igång förra tisdagen.

Till en början består verksamheten av telefon- och mailjour som håller öppet en kväll i veckan, men planen är att så småningom utöka verksamheten.

– Tanken är att i framtiden kunna erbjuda stödsamtal och en långsiktig plan är att starta ett skyddat boende i Sundbyberg, säger Emilia Eriksson.

Skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor är en bristvara i hela landet, vilket uppmärksammades tidigare i år efter en enkätundersökning utförd av Alva-kvinnojour.

Emilia Eriksson tror inte att behovet av en kvinnojour är större i Sundbyberg än någon annanstans.

– Det finns behov i alla kommuner, tyvärr, och Sundbyberg är inget undantag. Det är en stad som växer fort och där man blir fler växer alltid behovet av aktörer som motverkar mäns våld mot kvinnor.

Fakta

Kvinnojouren i Sundbyberg

I juli har Kvinnojouren i Sundbyberg telefon och mejljour under tisdagskvällar kl 19-22.

I augusti kommer jouren fortsatt vara öppen en kväll i veckan, men en annan tid och dag.

För mer information se www.kvinnojourenisundbyberg.com