Sundbyberg har landets lägsta lärartäthet

skola
Låg lärartäthet i Sundbyberg.
Med 15,4 elever per lärare i grundskolan har Sundbyberg landets lägsta lärartäthet.
Det visar nya siffror från Skolverket.

Lärartäthet beskrivs som ett viktigt kvalitetsmått i skolan. Hög närvaro av vuxna kan ha betydelse för elevers resultat och trygghet och även förbättra arbetsmiljön för lärarna själva.

Färska siffror från Skolverket är ur det perspektivet trist läsning för Sundbyberg. Med 15,4 elever per lärare har kommunen landets lägsta lärartäthet. Det är också en försämring jämfört med tidigare år.

– Det är alltid tråkigt när man ser sådana här siffror. Jag trodde inte vi var så långt ned på listan men det här är något vi varit medvetna om och en sak som vi vill förstärka. Vi har tagit ett stort antal beslut i nämnden för att få bättre och fler lärare till Sundbybergs skolor. Det handlar om att höja ryktet och förbättra oss som arbetsgivare till lärarna. En av de saker vi vill få upp är lärartätheten, säger Morgon Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

Det ser olika ut i skolorna. Högst lärartäthet har Grönkullaskolan, lägst Kymlingeskolan och Örskolan.

Lönen är en nyckel för att locka fler lärare till Sundbyberg, och att i högre grad visa kåren uppskattning för att få lärare att stanna, tror Morgan Lindqvist. Mitt i berättade i fjol att 63 lärare sagt upp sig från kommunens skolor på tre år.

– Under 2016 höjde vi lärarlönerna med i snitt 5 procent. Vi har infört ”Årets lärare”, resestipendium för lärare och jobbar med uppföljning för att lärare ska stanna. Förutom att det för eleverna blir ett avbrott när lärare slutar blir det också en kostnad när de slutar och man behöver rekrytera nytt.

Från 1 januari förs samtal med lärare som säger upp sig för att få en bild av orsakerna varför. En rapport väntas till sommaren.

Också när det gäller andel behöriga lärare backar Sundbyberg från förra året i Skolverkets statistik, idag saknar 22 procent av lärarna högskoleexamen. Morgan Lindqvist ser två huvudorsaker till Skolverkets deppiga statistik.

– Det hade underlättat enormt om det funnits fler utbildade lärare. Just nu är det huggsexa om lärare. Att vi ligger så dåligt till beror på att skolan i Sundbyberg inte prioriterats från politiskt håll. Nu tillför vi mer resurser som rektorer kan använda för att anställa fler duktiga lärare och se till att de stannar kvar när de börjat, säger han.

Skolverkets statistik avser både kommunala och privata skolor. De kommunala har något bättre resultat när det gäller både lärartäthet och behörighet.