Sundbyberg och Solna faller i skolrankningen

Sundbyberg får en bottennotering, plats 272, i Lärarförbundets nya skolrankning.

Fyra av tio elever klarar inte godkänt i ett eller flera ämnen.

Även Solna tappar stort.

Lärarförbundet presenterar årligen en ranking av Sveriges skolkommuner baserad på bland annat betyg och lärartäthet. I år faller Sundbyberg från plats 255 till 272. Här missar fyra av tio elever i årskurs nio godkänt i ett eller flera ämnen.

Grundskolenämndens ordförande Marika Lindberg Åsbrink (S) vill ändå se det positivt.

– Det är en massa faktorer som spelar in i mätningen och det är svårt att dra slutsatser. Vi behöver ha ett bättre resultat på högstadiet, men ser en positiv trend. Förra året var det 55 procent av eleverna som fick godkänt i alla ämnen, nu är det 60 procent, säger hon.

Oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M) är kritisk.

– Vi ser en konsekvens av nedskärningarna i Sundbybergs skolor. I dag finns klasser med 28 barn i, lärarna hinner inte med. Det är allvarligt att till och med norrländska inlandskommuner slår en tillväxtkommun som Sundbyberg.

Solna tappar 52 placeringar till plats 157. Ordförande i Solnas utbildningsnämnd, Arion Chryssafis (M), är både självkritisk och optimistiskt.

– Vi har inte varit superbra på att ta hand om våra nyanlända elever, men jobbar stenhårt för att fler elever ska bli godkända, säger han.

Bland annat ska man ­tidigt ge signaler till elever som riskerar att missa målen. Förskolebarn ”språkscreenas” för att inte ska halka efter.

I Sundbyberg är fokus på högstadiet. Nästa år läggs 7 miljoner kronor på ett ”högstadielyft” som bland annat ska höja lärarlönerna och avlasta lärare från pappersarbete. Att Rissneskolan, där betygen ligger lågt, slagits ihop med Skvadron- och Miklagårdskolan ska också bidra.

– Nu kan man använda lokalerna effektivare och vi har en nyanställd rektor som har ett helhetsgrepp, säger Marika Lindberg ­Ås­brink.

I både Solna och Sundbyberg är utbildningsnivån bland lärarna låg. Men det är enligt Arion Chryssafis svårt att rå på.

– Det är brist på lärare i hela regionen. Samtidigt har vi många trogna anställda i staden som kanske missat någon tenta och inte fått sin legitimation, vi kan ju inte säga upp folk, säger han.

Fakta

Sollentuna är bäst i länet

Bäst i länet:

1. Sollentuna

2. Nacka

3. Danderyd

12. Solna

23. Sundbyberg

Bäst i Sverige:

1. Piteå

2. Vellinge

3. Luleå

157. Solna

272. Sundbyberg