Sundbyberg ska växa ihop med Annedal

SUNDBYBERG Tre nya kvarter med upp till 370 bostäder samt kontor och lokaler för handel och serveringar – det vill Sundbybergs stad bygga i området mellan Esplanaden och Löfströms allé.

Nu finns ett nytt detaljplaneförslag.

Tanken är att området ska få en mer stadsmässig karaktär och att kopplingen mellan Sundbybergs centrum och Annedal på Brommasidan ska stärkas.

Planförslaget är ute på samråd fram till den 27 augusti.