ANNONS

Därför är Sundbyberg Sveriges mest hållbara kommun

Fler tar cykeln och färre tar bilen i Sundbyberg 2019
– Vi har arbetat för att göra det lättare och säkrare för sundbybergarna att gå och cykla, säger kommunalråd Stefan Bergström (C).
Bland alla Sveriges kommuner är det den allra minsta som toppar Dagens Samhälles mätning av hållbara samhällen.
– Sundbyberg är bäst i Sverige och för att fortsätta vara det så måste arbetet med hållbarhet genomsyra allt vi gör, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S).
ANNONS

Sundbyberg är Sveriges mest hållbara samhälle. Det konstateras i tidningen Dagens Samhälle som har rangordnat Sveriges kommuner efter kategorin ”hållbart samhälle” i Agenda 2030.

Returpunkten prisades på Återvinningsgalan

– Denna utmärkelse är ett kvitto på att vår politik ger effekt och att vi gör rätt. Sundbyberg är bäst i Sverige och för att fortsätta vara det så måste arbetet med hållbarhet genomsyra allt vi gör. Staden ska vara ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbar, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) i ett pressmeddelande.

På bild Peter Schilling (S)

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S). Foto: Anna Z Ek

Rankning utifrån FN:s globala mål

FN har tagit fram 17 globala utvecklingsmål för att nå ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle till år 2030. Tidningen har rangordnat Sveriges kommuner efter fyra av de här globala målen: Rent vatten och sanitet för alla; Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; och Hållbara städer och samhällen. Sundbyberg toppar alla dessa kategorier.

Själva nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på uppdrag av Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

ANNONS

Budgeten för 2020 bygger på hållbarhet

Sedan Mittenstyret tog över rodret i Sundbyberg vid valet 2018 har kommunen haft stort fokus på hållbarhet. 2020 års budget bygger på FN:s 17 globala mål, uppger kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

Trendkänslig shopping i Sundbyberg

Stefan Bergström (C), som är kommunalråd och ordförande för Stadsmiljö- och tekniska nämnden, säger att nämnden har arbetat i flera år för att få ner utsläppen:

Vi har arbetat för att göra det lättare och säkrare för sundbybergarna att gå och cykla samtidigt som vi tagit fram ett mobilitetsprogram och en mobilitetsnorm som båda sätter människans behov av mobilitet i centrum, och inte behovet av bilar.

Fakta

Det här mäts

  • Vattenförekomster med god status
  • Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
  • Slutanvändning av energi per invånare inom det geografiska området
  • Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • Företagsklimat enligt Öppna jämförelser
  • Befolkning i kollektivtrafiknära läge
  • Demografisk försörjningskvot samt förändring av denna
  • Trångboddhet i flerbostadshus och förändringen
  • Utsläpp av kväveoxider per invånare samt förändring
  • Utsläpp av små partiklar (mindre än 2,5 mikrometer) per invånare samt förändring

Fotnot: Flera av nyckeltalen gäller genomsnitt under tre år

Källa: Dagens samhälle
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sundbyberg direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.