Sundbyberg vill ha bondgård med grisar och getter

Snart i stan?
Snart i stan?
Fem får, två getter, två hästar, höns, änder, en katt, två kor och eventuellt ett par minigrisar. De kan bli nya sundbybergare om några år.

Planeringen av det gamla militära Milo-området mellan Igelbäckens naturreservat och Västra ursvik tuffar vidare. Nu presenteras ett förstudieunderlag om en stadsbondgård i en befintlig plåtlada i området. Visionen är att barn och unga här ska kunna klappa på djur och lära sig hur en lantgård fungerar.

Fem får, två hästar, höns, änder, en katt och eventuellt två kor nämns i visionen. Två minigrisar kan också bli aktuellt, de är sociala och kan klappas av besökare, framgår i förslaget.

På dagtid är tanken att förskolor och skolor kan besöka stadsbondgården. Här kan de få lära sig klippa får tillexempel. På kvällar kan aktiviteter anordnas för ungdomar som vill sköta om djuren på sin fritid. Utbildning inom djurskötsel kan erbjudas intresserade i alla åldrar.

På helger ska allmänheten kunna mysa runt på bondgården, ponnyridning och öppen klapphage är förslag på helgaktiviteter.

Som förebild för Sundbybergs stadsbondgård nämns så kallade 4H-gårdar som till stor del drivs av ideella krafter, med visst ekonomiskt stöd från kommunerna.

Om och när stadsbondgården blir verklighet är inte bestämt, just nu pågår en undersökning av marken i Milo-området som kan visa på saneringsbehov.

Den uppskattade kostnaden för stadsbondgården är 25-30 miljoner kronor, för bland annat byggnation av lokaler, stallplats, ankhus med damm, hönsgård, boxar och hagar.