Sundbyberg kan vinna pris för byggprojekt

Ör centrum (vänster) och Umami Park (höger) är två anledningar till nomineringarna.
Ör centrum (vänster) och Umami Park (höger) är två anledningar till nomineringarna.
YIMBY har nu utsett sju kandidater till att slåss om årets YIMBY-pris. Två av nomineringarna går till Sundbyberg.

YIMBY (Yes In My BackYard), ett nätverk som jobbar för att få en tätare och mer levande stad har nominerat Sundbyberg till årets YIMBY-pris.

Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidragit till Stockholm som en tätare, mer hållbar och levande urban stad och delas ut den 14 oktober. Kommunen får två nomineringar av totalt sju som tävlar om årets pris.

Dels är Wallenstams Umami Park i Hallonbergen, nominerad med motiveringen: ”För en total omgörning av en miljonprogramsförort till tät urban blandstad.”

Men även själva Sundbyberg stad har fått en av nomineringarna, med motiveringen: ”För Sundbybergs kommuns arbete med spårområdet för att utveckla den centrala stadskärnan, för arbetet med stadsutvecklingsprojekten i Hallonbergen, Rissne och Ör och historiskt sett för Tuletorget.”

Nomineringarna gläder Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

– Jag är stolt över nomineringarna, och glad att en så tung gräsrotsorganisation uppmärksammat vårt arbete, säger han.

Fakta

De övriga nominerade är

Bolinders Plan, Utopia Arkitekter

”För att de bröt tabut kring att tänka nytt kring Loudden och Gärdet samt för att de tänker nytt och utmanar det rådande arkitekturparadigmet med visionära och kreativa lösningar som skulle liva upp staden. Markanvisningskissen och projektarbetet med Bolinders plan får symbolisera allt detta.”

Krister Isaksson

”Han har genom sitt pedagogiska anslag och med stöd av rikliga faktauppgifter i sina blogginlägg och artiklar lyckats nå utanför den devota skaran av året-om cyklister. Genom sitt strategiska arbete har han lyckats skapa opinion även i bredare lager för behovet av en bättre, ordentlig cykelinfrastruktur för att åtgärda den undermåliga situation, ofta förenat med fara för livet, som cyklisterna i dag möter i trafiken.”

Tellus Towers, SSM

”SSM för deras Tellus Towers-projekt, för deras uthållighet, deras vilja att betydligt höja exploateringsgraden efter att först fått nej till den ursprungliga platsen, till skillnad från många andra som kompromissar ned sina förslag, och att de visar hur man kan tillföra många funktioner, förbättra en plats och en tunnelbanestation för att samtidigt maximalt utnyttja centralt liggande tomtmark, och integrera höga hus i en kvartersstad, utan stora omgivande

Scandic Hotels

”Scandic Hotels för deras arbete att skapa levande och trygga mötesplatser i Stockholm; särskilt på Norrmalm, med Grand Central, Continental, Haymarket, No 53 och Downtown Camper.”

TAK, Urban Escape Stockholm (AMF Fastigheter)

”För att detta är något som Stockholm verkligen behöver för att komma ur sitt skal och bli mer än en förvuxen mellanstor stad. När man besöker TAK får man inte bara en i det närmaste unik tillgång till Stockholm ur ett fågelperspektiv utan man fylls också av en känsla att ha flyttats någon annanstans i tid och rum. Det ligger en klar storstadskänsla över både stället och hela bygget men det känns så typiskt Stockholm och inte som Boston, London, Rotterdam, New York eller Toronto. Det enda är att man skulle kunna önska fler byggen och ställen av detta stuk i Stockholm.”

Källa: YIMBY