Sundbybergare krassligare än Solnabor

Solnaborna är i genomsnitt hemma och sjuka 7,7 dagar per år. Det visar nya sjukpenningtal från Försäkringskassan. Sjukpenningtalet anger antalet frånvarodagar som ersätts med sjukpenning eller rehabiliteringspenning per försäkrad under en 12-månadersperiod.

Solnakvinnorna är betydligt sjukare än männen – de är hemma i genomsnitt 10,3 dagar mot männens 5,2.

På andra sidan gränsen, i Sundbyberg, är man dock ännu sjukare än Solnaborna. Här är man hemma i genomsnitt 8,9 dagar om året, mer än en dag mer än i Solna.

Även här är kvinnorna hemma mer – 11,2 dagar – mot männens 6,7.