ANNONS

Nu får Sundbybergarna tycka till om planerna för nya stadskärnan

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg..aIdébild Stationshuset, östra torget: Vy mot nordväst, sett från kommungränsen till Solna. Östra torget med det nya Stationshuset och tillbyggt Kv Godset 4 (t.h) i fonden. Det östra torget föreslås ha direkt entré till pendeltågstationen och möjliggör smidiga byten för tillresande med cykel och bil. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter/ Sweco Architects
24 oktober hålls samrådsmöte om den första av sammanlagt tre detaljplaner.
Ett lock över järnvägsspåren och ett helt nytt område kring nya stationshuset. På torsdagskvällen hålls sista samrådsmötet där Sundbybergarna får tycka till om stadens planer för nya stadskärnan.
ANNONS

Politikerna i Sundbybergs stad har bestämt att gå ut på samråd för den första detaljplanen om nya stadskärnan.

Det betyder att det nu är dags för kommunens medborgare att tycka till om planerna.

Det första som Sundbybergarna ska få tycka till om är planerna som rör bygget på locket som kommer ligga över järnvägsspåren samt området kring det nya stationshuset.

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

Nytt stationshus och promenadstråk

Närmare handlar planerna om att sammanlänka de delar av centrala Sundbyberg som länge delats av järnvägsspåren. Samtidigt ska utbyggnaden av järnvägstunneln göra så att plats finns för fler järnvägsspår.

Ovanpå tunneln ska det bli ett 1,4 kilometer långt promenadstråk.

Nya förslaget – järnväg blir promenadstråk

ANNONS

Sundbybergs torg ska bli mer rymligt och trivsamt, enligt planerna, och ett nytt stationshus ska byggas för att göra det lättare att ta sig genom området.

I detaljplanens västra del planeras bland annat ett ombyggt parkeringshus.

Nya stationshuset – ”groteskt” eller ”stort och fint”?

Bjuder in till två möten

Samrådsperioden för första detaljplanen startar den 30 september och sträcker sig till den 4 november 2019.

Sammanlagt ska tre detaljplaner ut på samråd.

Första samrådsmötet hölls den 15 oktober. I kväll, den 24 oktober mellan 18-20, hålls det andra och sista mötet i Folkets Hus på Sturegatan 12.

visionsbild nya stadskärnan sundbyberg.. Idébild Sundbyberg station: Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Visionsbild över Sundbyberg station: Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Fakta

Nya stadskärnan

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln som ska däcka in järnvägsspåren tidigast år 2022. Ett bygge som sedan kommer att pågå i cirka åtta år.

Redan nu har man påbörjat arbeten med att lägga om ledningar i marken.

I takt med att tunneln blir klar kommer kommunen börja bygga den nya stadskärnan ovanpå tunneln.

Stadsutvecklingen i centrala Sundbyberg förutsätter tre nya detaljplaner. Ett samråd kommer att hållas kring varje detaljplan.

Källa: Sundbyberg stad