Sundbybergs äldre rankar mat och miljö lägst

72 procent är nöjda med tillvaron på äldreboendet.
72 procent är nöjda med tillvaron på äldreboendet.
Sundbybergs äldre är mindre nöjda med omsorgen än vad länets gamla är i snitt.

När det gäller särskilt boende rankas Sundbyberg lägst i länet, 72 procent svarar att de är nöjda med verksamheten i sin helhet, länssnittet är 81 procent. Var tredje är nöjd med boendemiljön och mindre än hälften gillar maten, också det är lägst andel i landet. Många känner sig också ensamma. Det framgår av SKL:s nya version av Öppna jämförelser för 2015.

Plus får Sundbyberg för relativt kort väntetid till en plats på äldreboende.

När det gäller äldre med hemtjänst svarar 35 procent att de känner sig trygga och bemötta på ett bra sätt. I topp ligger Sundbyberg när det gäller kontinuitet i hemtjänsten, under två veckor har de äldre hjälp av åtta olika personal, medan länssnittet är 14.