Sundbybergs lärare mår dåligt

Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun är tråkig läsning för Sundbyberg. Efter att resultaten vände uppåt i fjol störtdyker nu Sundbyberg från plats 173 till 237.

Listan är baserad på en mängd faktorer, som elevers betyg, lärartäthet och andel behöriga lärare.

”Oroväckande”, säger Johan Bäck, ordförande för Lärarförbundet Sundbyberg, om resultatet.

– Egentligen är jag inte förvånad. Jag trodde inte vi skulle klättra, men heller inte hamna så här lågt. Jag tror måttet börjar bli rågat för Sundbybergs lärare.

Särskilt syftar Johan Bäck på parametern Friska lärare, där Sundbyberg tappat över 120 placeringar. Det är hög tid att lärarnas hälsa förs upp i den politiska debatten, menar han.

– Lärarna har det tufft. De får inte prioritera sitt kärnuppdrag: undervisning. Många av våra medlemmar signalerar hög stress och det kan leda till sjukskrivningar. Vi saknar en diskussion om det.

Sjukskrivningar får effekt inte bara på den enskilde läraren – det ökar bördan för kolleger och kan påverka elevers lärande. Resultatet riskerar också att skrämma bort lärare från att välja Sundbyberg som arbetsgivare, eftersom mätningen har stort genomslag, menar Johan Bäck. Facket ser positivt på årets lönesatsning, med fler insatser för lärare krävs, anser de.

Vad behöver Sundbybergs lärare för att hålla sig friska?

– Fler kollegor. Lärare i första hand, men även andra yrkesgrupper exempelvis lärarassistenter, som kan lyfta bort mycket av den administrativa bördan från lärarna. Elevhälsan måste också byggas ut, med exempelvis socialpedagoger som kan vara ett stöd för de elever som behöver, säger Johan Bäck.

Enligt grundskolenämndens ordförande Morgan Lindqvist är förklaringen att ett fåtal lärare är långtidssjukskrivna.

– Korttidssjukskrivningar ligger ganska stabilt över tid. Men ett fåtal har varit sjukskrivna en lång tid, det påverkar snittet, säger han.

Kommunen jobbar nu på att hjälpa dessa till sysselsättning, uppger Lindqvist. Ett beslut om tvålärarsystem tros också bidra till en bättre skolsituation. Rektorer får från 2017 en pott att fördela på olika satsningar, varav två lärare i klassrummen är en.

– Duvboskolan har redan det i en klass och det har visat sig vara ett jättebra sätt att få upp resultatet, säger Morgan Lindqvist.