ANNONS

Supportrar kritiserar bengalregler

Sedan 2014 tillåter Svenska fotbollförbundet pyroteknik på läktarna – under förutsättning att man fått tillstånd. Men ansökningarna har varit få och den olagliga användningen fortsätter.
Sedan 2014 tillåter Svenska fotbollförbundet pyroteknik på läktarna – under förutsättning att man fått tillstånd. Men ansökningarna har varit få och den olagliga användningen fortsätter.
Laglig användning av bengaliska eldar på fotboll har diskuterats länge. Men trots att de flesta parter ställer sig positiva verkar en lösning långt borta.

– Det har uppstått en missuppfattning i debatten, säger Thomas Eriksson, jurist hos Polisen.
ANNONS

2014 tillät Svenska Fotbollförbundet (SvFF) legal pyroteknik – förutsatt att klubbarna som ansöker även har tillstånd från myndigheterna. Men hittills har få ansökningar kommit in. Och inga har godkänts av polisen.

Det är jättetråkigt att polisen inte önskat vara pragmatisk och utforska denna möjlighet, utan i stället framtvingat mer illegal pyroteknik. Vår uppfattning är att det låga antalet ansökningar bottnar i låg förhoppning på godkännande, säger Svenska Fotbollssupporterunionens ordförande Sophia Bohlin.

Mikael Berkesand, regional insatsledare hos polisen, jobbar ofta med högriskmatcherna i Stockholm.

– Vi har inget emot pyroteknik i sig, utan det är en säkerhetsfråga. För att bli godkänd ska man följa regelverket kring pyro. Men kan man hitta pjäser som är legala för ändamålet och se till att det sker under ordnade former så supportar vi såklart det. Det är jätteviktigt att vi forstätter ha en dialog mellan parterna och hittar en lösning, säger han.

Men Thomas Eriksson, jurist på polisens rättsavdelning, som har tagit fram riktlinjerna för hur polisen ska handlägga klubbarnas ansökningar ger en annan bild.

– Det har uppstått en missuppfattning i debatten kring legal pyroteknik. Ska det vara lagligt ska de uppnå alla riktlinjer och det ska ske under ordnade former som på till exempel Melodifestivalen. Med personal som är kunnig och utrustad med rätt pjäser, inte av supportrar som fått lite extra ansvar i en klack, säger han.

Är de olika parterna långt ifrån varandra med vad de vill?

– Absolut. Men det här måste vara polisens fasta hållning då det är regler.

När Mitt i visar polisens riktlinjer för Sophia Bohlin är det första gången hon tar del av dem. Hon upplever en otydlighet från polisen kring vad som krävs av supportrarna – även med riktlinjerna.

ANNONS

– Riktlinjerna är så pass generella att det är svårt att veta. Polisen har lämnat sig själva stort utrymme för godtycke, något som naturligtvis försvårar för oss.

Är det ni arbetar för långt ifrån vad polisen skulle godkänna?

– Ja, det är tråkigt att polisen nu när SvFF och SEF (Föreningen Svensk Elitfotboll) önskar öppna dörren för en mer pragmatisk syn på pyroteknikanvändning inte är tillmötesgående.

Även SEF:s generalsekreterare Mats Enquist tycker att polisens hållning inte är särskilt konstruktiv.

– Det är inte så lätt att veta vad som är lagligt för supportrar och klubbar. Polisen måste samarbeta och inte bara begära att supportarna tar fram en lösning, då kommer problemen att fortsätta. Den nya ledningen för polisen verkar bättre på att förstå behovet av samverkan för att vi ska komma framåt i frågan, säger han.

– Årets stora utmaning är att få alla parter i samma rum och arbeta fram en lösning. Det var en besvikelse förra året att vi inte lyckades få igång den diskussionen.

Fakta

Polisens riktlinjer

• Kontrollera att den som ges tillståndet/avslaget är rätt person.

• Utred hur arrangemanget ser ut och hur anordnaren av den offentliga tillställningen har tänkt sig använda pyrotekniken.

• Granska platsen och säkerhetsarrangemanget för pyrotekniken.

• Ta reda på vilken typ av produkter som ska användas och dess lämplighet.

• Granska lämpligheten hos den som ska använda pyrotekniken och att denne har tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

• Inhämta räddningstjänsten och fastighetsägarens synpunkter om lämpligheten att använda pyrotekniken.

• Inhämta synpunkter från den polisoperativa ledningen/de operativa enheterna rörande lämpligheten att använda pyrotekniken.

• Granska matchrapporter för att bedöma tidigare ordningsläge.

• Bedöm om tillstånd förenas med villkor enligt ordningslagen.

Källa: Polisen
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Östermalm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.