ANNONS

Surfplattor i skolan förbättrar resultaten

Elever som undervisas med hjälp av surfplattor får bättre betyg än elever som undervisas på traditionellt sätt.

Det visar en studie där Sollentunaelevers resultat har granskats.
ANNONS

Surfplattornas positiva ­effekt framkommer i en ännu opublicerad studie där forskaren och skol­utvecklaren Annika Agelii Genlott tillsammans med professorn Åke Grönlund har undersökt elevernas ­resultat på de nationella proven i svenska och matematik.

Enligt Annika Agelii ­Gelott är det inte tekniken i sig som gör att eleverna presterar bättre utan sättet man använder tekniken på.

I studien har forskarna jämfört resultaten bland 500 elever i årskurs tre på olika skolor runt om i Sollentuna.

Eleverna har delats in i tre grupper. Elever som undervisats på traditionellt sätt, elever som undervisats med digital teknik utan struktur samt elever som undervisats med digital teknik utifrån metoden skriva sig till lärande (STL).

Elever som undervisats med hjälp av surfplattor och STL-metoden fick bäst resultat. Totalt 19 procentenheter fler nådde ett godkänt resultat jämfört med de som undervisats på ett traditionellt sätt. Elever som undervisats med hjälp av digital teknik utan struktur hade sämst resultat.

– Det handlar om att lära sig att använda nya verktyg. Den digitala tekniken är redan här så det är inte en fråga om den ska användas utan hur den ska användas, säger Annika Agelii Gelott.

Enligt henne beror det förbättrade resultatet på att tekniken underlättar och effektiviserar det peda­gogiska arbetet så att eleverna blir mer delaktiga och får bättre förståelse för vad de ska lära sig.

På Tegelhagskolan använder man sig av tekniken plus STL redan från ­förskolan.

– Äntligen! Det känns jätteroligt att det nu finns forskning som bevisar vad vi tror på, säger förskole­läraren Eva Ulmander ­Eriksson.

ANNONS

Hon berättar att man på Tegelhagen ser att barnen lär sig att både läsa och skriva snabbare och att undervisningen blir mer inkluderande. Studien bekräftar hennes observation då ­studien visar att det blir ett mindre glapp mellan den som har högst och lägst ­betyg.