Svag förbättring i skolranking

Vallentuna kommun klättrar långsamt uppåt på Lärarförbundets ranking över bästa skolkommunen i landet. Från fjolårets plats på 184 hamnar nu kommunen på plats 179.

– Nämnden har höga förväntningar på Vallentunas skolor och vi arbetar med att vara bland de 30 bästa skolorna i landet, säger Henrik Lennermark, tillförordnad utbildningschef.

Han menar att Lärarförbundets rankning är lite missvisande då den inte väger in alla aspekter som formar en bra skolkommun

– Om jag tillåts ha en personlig uppfattning är rankingen begränsad. Till exempel räknas inte all personal in i de kriterier som gäller utbildad personal, personaltäthet och löner.

Henrik säger att han ser ett behov av att öka antalet förskolelärare och andelen högskoleutbildad personal i de kommunala skolornas fritidshem.

– Det är ett sätt för att förbättra förutsättningarna att nå nämndens målsättning, säger han.