Svamp splittrar politiker i Salem

RÖNNINGE Kommunfullmäkti­ge ska på torsdag klubba en ny detaljplan för att dra in kommunalt vatten och avlopp i Heliodal, i Rönninge. Samtidigt skapas ett 40-tal nya tomter. Men en reservtomt för förskola/vårdboende/gruppboende orsakar politisk splittring. Utredningar har visat att området med reservtomt­en har höga naturvärden och sällsynta svampar. Både Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Rönningepartiet vänder sig mot reservtomtens placering. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver dock att marken inte är utpekad som nyckelbiotop och kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige ska godkänna.