Svängar tas bort i korsning

Kungsholmen Förra ons­dagen påbörjades arbetet med att göra om korsningen Sankt Eriksgatan-Fleming­gatan. Arbetet kommer att pågå ända fram till nästa sommar.

Alla vänstersvängar i korsningen tas bort och övergångsställena breddas både här, i korsningen Sankt Eriksgatan-Sankt Göransgatan och i korsningen Fridhems­gatan-Drottningholmsvägen.

Det blir även en ny cykel­bana på södra sidan av Drottningholmsvägen och ett nytt cykelfält längs Sankt Eriksgatan, omväxlande på västra och östra sidan.

Även gångbanan på Sankt Eriksgatans östra sida snyggas till och får nya plattor.