ANNONS

Svårare få arbete för utlandsfödda

ANNONS

BROMMA Unga svenskfödda invånare i Bromma har ett stort försprång på arbetsmarknaden i jämförelse med dem som inte är födda i landet.

Enligt en rapport från Stockholms stad är 6 procent av de som fötts i ett annat land arbetslösa i stadsdelen, medan motsvarande siffra för svenskfödda är 1,7 procent. Siffrorna gäller 18–24-åringar.