Svårare för syskon att få plats i skola

Nästa år stärks närhetsprincipen och det blir svårare att få syskonförtur. På Höglandsskolan i Bromma välkomnar rektorn Monika Warsén de nya reglerna.

– För oss har det varit ett bekymmer att många som bor nära skolan inte får plats, säger hon.

Från och med 2016 inskränks syskonförturen. Det beslutade utbildningsnämnden på sitt senaste möte. Idag gäller förturen barn som har syskon på samma skola upp till årskurs 5. Enligt de nya reglerna ska det bara gälla barn med syskon upp till årskurs 3.

I Bromma påvekar de nya reglerna framför allt Höglandsskolan, som är en av få skolor i Stockholm som tar in betydligt färre elever på lågstadiet än på mellan- och högstadiet.

– Det jättemånga ledsna föräldrar som hör av sig varje år, säger Monika Warsén, rektor på Höglandsskolan.

Det som skapar problem är att familjer i närområdet inte alltid får in sitt första barn i förskoleklassen. Syskonförturen går före närhetsprincipen och då kan 6-åringar från andra områden gå före.

– Många bor så nära att de ser skolan från huset, och så kommer de inte in, säger Monika Warsén.

Att 6-åringar som bor i Höglandet får gå i skolor i andra delar av Bromma skapar även mer bilåkande.

– Det är påtagligt att många bilar åker kors och tvärs i mitt område, säger Brommas grundskolechef Bo Andersson.

Men alla tycker inte att de nya syskonreglerna är bra.

– Jag tror att det kan ställa till det för en del. Att ha ett syskon på samma skola är en trygghet för barnen och rent praktiskt kan det vara lättare för föräldrarna att ha sina barn på samma skola. Jag tycker att syskonförturen ska gå före, säger Christina Nordlind Hejdenberg i föräldraföreningen på Ålstensskolan.

Fakta

Nya regler från hösten 2016

Syskonförturen i skolvalet infördes 2010. Den ger barn som söker till förskoleklass eller årskurs ett förtur när ett storasyskon går i samma skola till och med årskurs 5.

Från 2016 ändras reglerna så att syskonförturen bara gäller till och med årskurs 3.

Källa: Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad