Svårt att få bygglov vid Rösjön

Jan Emanuel Johansson vill skapa en plats där flera generationer kan mötas.
Jan Emanuel Johansson vill skapa en plats där flera generationer kan mötas.
Jan Emanuel Johansson vill bygga bostäder, äldreboende och förskolor på marken vid Rösjön.

Men enligt Sollentuna kommun är det omöjligt så länge tomten saknar detaljplan – och någon sådan är inte aktuell att göra.

Tidigare S-politikern och entreprenören Jan Emanuel Johansson vill bygga bostäder och ett äldreboende på sin fastighet vid Rösjöns östra strand i Sollentuna.

Men planerna innehåller mer än så.

– Det här området är alldeles för vackert för att bara vara till för några få. Jag vill att området bli tillgängligt för många fler, säger Jan Emanuel Johansson.

En röd tråd är visionen om en plats där flera generationer kan mötas.

– Har vi tillräckligt med bostäder, äldreboenden och förskolor i länet? Nej. Är detta en plats jag själv hade velat bli gammal på? Definitivt, säger Jan Emanuel Johansson och betonar:

– Det vi har ansökt om ligger långt från vattnet. Det finns inga planer på att bygga något inom 300 meter från stranden, säger han.

Framför sig ser han kollo-verksamhet, kafé och en liten 4H-gård med mindre djur.

När det gäller de större projekten, som bostäder och äldreboende, finns det dock ett stort hinder på vägen: fastigheten saknar detaljplan.

Enligt Sollentuna kommun finns det inte heller några planer på att upprätta någon.

– Det kanske går att få bygglov för någon ytterligare byggnad som de nuvarande. Men när man kommer upp i den skalan han har pratat om måste man ha en detaljplan först, säger Anders Hallmén, planchef i Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun har tidigare diskuterat bebyggelse öster om Rösjön, men både Täby kommun och länsstyrelsen sa då nej till att detaljplanelägga området.

– Det är svårt att se några skäl för att ta upp frågan på nytt. Sollentuna respekterar Täbys önskemål att inte vilja ha mer bebyggelse i grönområdet, säger Anders Hallmén.

Jan Emanuel Johansson ser ändå med tillförsikt på möjligheterna att förverkliga sin vision.

– Jag har konsulter med massor av kompetens och erfarenhet som tittar på detta, säger han.