Svårt att nå miljömål när Värmdöborna tar bilen

Allt fler tar bilen i Värmdö.
Allt fler tar bilen i Värmdö.
Biltätheten i Värmdö fortsätter att öka, samtidigt som andelen Värmdöbor som åker kollektivt är låg.

Det visar kommunens miljöbokslut för 2015.

Värmdö kommuns miljöbokslut beskriver vad som gjorts på miljöområdet under förra året. Men enligt bokslutet har kommunen svårt att nå upp till sina egna miljömål.

Positivt, enligt kommunen själv, är att tempot har snabbats upp när det gäller inventeringen av enskilda avlopp och att utbyggnaden av kommunalt VA går framåt, men också hur nya Gustavsberg växer fram, med närhet till grönområden och kultur.

Men miljöbokslutet är också dyster läsning som visar att Värmdö kommun står inför stora utmaningar. För samtidigt som kommunen ger sig själva en klapp på axeln för närhet till kollektivtrafik i nya Gustavsberg är det få Värmdöbor som idag åker kollektivt. Istället fortsätter biltätheten att öka.

Dessutom finns problem med övergödning och tillgång på grundvatten av god kvalitet, enligt miljöbokslutet.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om att allt fler tar bilen i Värmdö. Läs artikeln här.

Fakta

Vill minska utsläpp från bilarna

Kommunens målsättningar sträcker sig till år 2020 som ett delmål med år 2030 som slutmål:

 Utsläppen av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter ska minska med 19 procent till år 2020, jämfört med utsläppsnivån år 2005

 Utsläpp av koldioxid ska på lång sikt minska till ett ton per invånare och år för att hindra mänsklig påverkan på klimatet.

 Senast 2030 ska Värmdö vara en fossilbränslefri kommun.

 Oljeanvändningen ska ersättas helt till 2030.

 Utsläpp från vägtrafiken ska 2020 ha stabiliserats på 1990 års nivå.

 Bilens andel av korta resor (kortare än fem kilometer) ska minska med 10 procent till 2020 jämfört med 2000 års nivå och 50 procent till år 2030.

 Andelen resande med cykel och kollektivtrafik ska öka med 50 procent till 2030 jämfört med nivån år 2000.

Källa: Värmdö kommun