Svårt att se om sjö blivit klarare

Vallentuna Det finns inga riktigt säkra uppgifter om hur mycket fisk som finns i Vallentunasjön. Därför är det omöjligt att säga att en viss procentandel av fisken tagits upp i den utfiskning som genomförs av Täby och Vallentuna kommuner för att sjön ska bli klarare.

Detta enligt slutrapporten för påbyggnadskursen i Akvatisk ekologi på Stockholms universitet. Kursen har gjort mätningar i Vallentunasjön sedan 2002 och har hittills inte uppmätt några resultat som studenterna anser visa att utfiskningen i sjön ger ett renare klarare vatten.