Min lokala hjälte

Svårt att slå larm i Käppala

Polisens kommunikationssystem ”Rakel” fungerar dåligt i Käppala, där det är radioskugga. Vid flera tillfällen har polisen haft svårt att larma därifrån.

– Jag har fått in tre fyra tillbud senaste året just på grund av problemen med Rakel därute, säger Carin Starkenberg, skyddsombud på Lidingö polisstation.

Ett exempel var strax före jul, då polisen var först på plats vid ett misstänkt hjärtstopp. Väl framme visade det sig vara en allergisk reaktion. Men när ambulansen skulle avbeställas fungerade inte kommunikationen till ledningscentralen.

Just i detta fall fick ambulansen åka ut i onödan, men det kan få allvarligare konsekvenser. Om de hade behövt förstärkning,kunde det också ha bli problem.

– Då hade man fått använda vanlig telefon men nu har vi ett system för att det ska kunna användas, och det fungerar inte tillfredsställande, säger Carin Starkenberg, som tror att det även finns ett mörkertal av tillbudsanmälningar.

Anledningen till att Rakel fungerar dåligt i Käppala är att området ligger i radio-skugga.

– Eftersom det är så brant ner mot Käppalaverket blir det lite dålig täckning där i förhållande till basstationen på Lidingö, säger Jan Fogeby, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som är ansvariga för systemet.

På Värmdösidan finns även branta berg mot vilka radiovågorna ibland studsar och detta stör täckningen ytterligare. Problemet gäller främst de bärbara radioapparaterna, och ska enligt Jan Fogelby kunna lösas genom att ställa in kommunikationsradion i ett speciellt läge.

Hur kan ni förbättra täckningen i området?

– Just för Käppalaområdet vore det bäst att sätta en till basstation på Värmdösidan, men det kostar mycket pengar. Nu kommer det dock nya och billigare produkter som täcker mindre områden och i framtiden kan man sätta ut en sådan i Käppalaområdet.

Fakta

Rakel

Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.

Det digitala systemet har ersatt 200 analoga kommunikationssystem.