Min lokala hjälte

Svårt att ställa frågor till Värmdös politiker

31 augusti hålls det första fullmäktigemötet för hösten.
31 augusti hålls det första fullmäktigemötet för hösten.
Missnöje, kritiserade regler och kupper.

Nu öppnar Värmdös kommunfullmäktige upp för höstens enda allmänna frågestund.

Den 31 augusti är det dags för höstens första kommunfullmäktigemöte. Det är även Värmdöbornas andra och sista chans det här året att få ställa en fråga till sina folkvalda politiker.

Men reglerna är hårda. Varje fråga ägnas max tre minuter, kommunfullmäktiges ordförande avgör om den ens får ställas och om flera frågor är liknande slås de ihop.

Hanteringen av frågestunden har tidigare fått kritik då flera personer upplevt att de inte fått sina frågor besvarade. I oktober ställde åtta Värmdöbor frågor om Torkhusets framtid men på grund av tidsbrist beslutade presidiet att slå ihop frågorna till en. Utan att ge riktiga svar avbröts frågestunden efter dryga 20 minuter, vilket ledde till uppror.

– Vi får ställa frågor två gånger om året. När vi nu har det borde väl folk få ställa sina frågor. Vad är det för ett maktmissbruk? sa Ralf Boström, medlem i Porslinsmuseets vänner till Mitt i i höstas.

Senast den 25 augusti ska frågorna ha skickats in till Värmdö kommun.

Fakta

Detta gäller för allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund genomförs vid kommunfullmäktiges mars- och augustisammanträden.

Frågor ställs och besvaras under högst 45 minuter.

Den som vill ställa en fråga ska mejla den till varmdo.kommun@varmdo.se.

Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund.

Kommunfullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas.

Frågeställaren ska vara närvarande vid mötet när frågan besvaras.

Talartiden för svar på frågor och följdfrågor begränsas till tre minuter per inlägg.

Källa: Värmdö kommun