Svårt avstycka kommunens tomt

DJURSHOLM Fastighetsnämnden i Danderyd har beslutat att kommunen ska pröva möjligheten att avstycka ett kommunägt bostadshus på Hildingavägen 7 inför en försäljning. Tekniska kontoret, som sammanställt underlaget till beslutet, menar dock att en försäljning innebär att kommunen förlorar en markreserv och föreslog att byggnaden skulle förbli i kommunens ägo och hyras ut.

Tvåplanshuset, som ligger intill Vasaskolan, är byggt 1921 och ligger på en tomt på knappt 800 kvadratmeter.