S: ”Svårt att se att det behövs på Lidingö”

Lidingö centrum.
Tiggeri i Lidingö centrum bidrar till otrygghet menar moderater i fler kommuner.
Socialdemokraterna på Lidingö menar att ett lokalt tiggeriförbud inte behövs på ön.
Moderaterna som ligger bakom förslaget menar att tiggeriet skapar otrygghet bland Lidingöbor.

Det var på Lidingömoderaternas årsmöte en motion om att arbeta för ett lokalt tiggeriförbud bifölls.

Bakgrunden är att flera moderata kommuner jobbar för lokala förbud eftersom regeringen inte godkänt ett nationellt förbud. det är inte säkert att det juridiskt går att införa de förbud man vill ha, till exempel i Danderyd, Täby Solna och Lidingö. Vellinge kommun i Skåne som var först ut med att försöka få till ett förbud hittills fått nej i rättsliga instanser.

Moderaterna på Lidingö menar ett systematiskt utnyttjande ofta ligger bakom tiggeri.

 Varför vi skulle behöva ha ett förbud på Lidingö med de få personer det handlar om har jag svårt att se.

Daniel Larsson (S)

– Tiggeri är inte en väg ut ur fattigdom, säger Daniel Källenfors (M) kandidat kommunstyrelsens ordförandepost.

Han framhåller också att det handlar om trygghet för Lidingöborna.

Tror du att tiggare bidrar till otrygghet på Lidingö?

– Ja, det tror jag. Tiggeri förekommer utanför varje centrum här.

Menar du småcentrumen?

– Ja.

Men Socialdemokraterna på Lidingö är skeptiska till förslaget då de menar att tiggeri inte är särskilt utbrett på Lidingö?

– Varför vi skulle behöva ha ett förbud på Lidingö med de få personer det handlar om har jag svårt att se. Det blir mycket signalpolitik som jag inte kommer att ställa mig bakom, säger Daniel Larsson (S), ordförande för socialdemokraterna på Lidingö.