Svårt få ljusterapi i innerstan

På söndag blir det vinter­tid och många känner av mörkret även inombords. Men ljusterapi mot årstidsbundna depressioner har blivit mer sällsynt på sjukhusen.

Nu tar forskarna reda på om terapin fungerar.

För 20 år sedan forskades det om depressioner och ljusterapi på S:t Görans sjukhus. I särskilda rum fick patienterna sitta i vita sjukhusrockar och lapa ljus från armaturer med fullspektrumljus. Det fick stort genomslag i media och i över ett decennium var artiklar om ljusbehandling ett lika säkert hösttecken som att dagarna blev kortare.

Sedan kom en granskning från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som konstaterade att det inte fanns tillräckliga belägg för att behandlingen ger effekt. Och därmed slog många ljusrum igen.

– I och med att det inte fullt ut är evidensbaserat ska inte sjukvården erbjuda det generellt, säger Jerker Hetta, professor i psykiatri vid Karolinska institutet.

Den som bor i innerstan kan numera bara få ljusbehandling genom landstinget på S:t Görans lokaler ute i Alvik.

Den som söker för depression erbjuds lika ofta medicin eller psykoterapi.

Nu leder Jerker Hetta en ny studie på Huddinge sjukhus för att belägga sambandet mellan ljusterapi och årstidsbundna depressioner. Studien hoppas han blir klar till våren.

Till dess kan den som känner sig plågad av mörkret antingen söka sig till kommersiella aktörer som erbjuder ljusbehandling, till exempel hälsostudior och hotell, eller köpa en egen ljusterapilampa.

Men Lennart Wetterberg, som var med och forskade på ljusbehandling på 1990-talet varnar för att experimentera med ljus på egen hand.

– När vi började på S:t Göran gjorde vi två iakttagelser. Den ena var att de som hade mycket djupa vinterdepressioner ibland inte ens orkade slå på en ljusbehandlingslampa hemma. Den andra var att de kunde bli maniska. Men vet man att man inte har några ­bipolära tendenser är det väl okej att köra ljusbehandling hemma.

I ett sådant här ljusrum får man behandling mot vinterdepp. Här specialsjuksköterskan Gojka Mandic på Huddinge sjukhus.

Fakta

Många drabbas av vinterdepressioner

Ungefär 5 procent av befolkningen blir deprimerad av vintermörkret.

Symptomen yttrar sig som extrem trötthet, nedstämdhet, ökat kolhydratsug och stora svårigheter att komma upp på morgonen.

Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du har årstidsbundna depressioner. Där under om nedstämdheten inte beror på andra faktorer som blodbrist, D-vitaminbrist, sköldkörtelrubbningar eller infektioner.

Källa: Lennart Wetterberg,

professor emeritus i psykologi