Svårt få män till förskolan

Förskolechefen Inge Gustafsson menar att förskolan bättre måste avspegla samhället, där det är ungefär lika många kvinnor som män.
Förskolechefen Inge Gustafsson menar att förskolan bättre måste avspegla samhället, där det är ungefär lika många kvinnor som män.
Huddinge har liksom ­övriga kommuner i landet problem med att få män att vilja jobba inom förskolan.

Nu vill politikerna få till en förändring. En väg är att locka till sig andra yrkesgrupper.

Förskolenämnden i Huddinge ska få i uppdrag att fördubbla andelen manliga pedagoger och barnskötare inom förskolan. Det föreslås nu i budgeten för 2013.

Frågan är hur det ska gå till. Trots att jämställdhet och genus hört till de hetaste frågorna i samhället under lång tid är statistiken inom förskolan dyster.

I hela Sverige jobbar nära 100 000 som årsanställda inom kommunal eller privat förskola, som pedagoger eller barnskötare. Mindre än 4 procent av dem är män, visar siffror från Skolverket. Och det ser inte bättre ut i Huddinge, snarare sämre.

Inge Gustafsson är förskolechef på Nyckelpigan i Vårby gård och har arbetat inom förskolan sedan 1980. Han driver också nätverket Män i förskolan som startades 2010 på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.

– Ju längre upp man kommer inom skolsystemet desto fler män finns det. Inom förskolan är det fortfarande ungefär som när jag började jobba inom yrket, säger Inge Gustafsson.

Han menar samtidigt att yrket fortfarande värderas lika lågt som då.

– Statusen på yrket har egent­ligen inte förändrats alls, vilket är väldigt tråkigt. Det är viktigt med arbetsplatser där det finns både kvinnor och män, säger Inge Gustafsson.

Han har också upplevt att det kan vara annorlunda att jobba som man inom förskolan.

– Visst är det så att män kanske får göra lite andra saker, jag har fått skruva lampor och vara en fixare. Skruvandet och fixandet vet jag att fler män inom förskolan fått syssla med, säger Inge Gustafsson.

Katharina Wallenborg, Drev­vikenpartiet, är kommunalråd med ansvar för bland annat jämställdhetsfrågor. Hon anser att man måste bredda sig för att få fler män till förskolan.

– Vi kan inte leta där ingenting finns. Ett problem är att det är få män som har den här typen av utbildningar. Genom att söka andra yrkesgrupper som till exempel fritidspedagoger så kanske vi kan hitta fler, säger hon.

I dag är andelen män som jobbar som barnskötare eller pedagoger inom förskolan i Huddinge bara strax över 3 procent. Det blir dock inga extra pengar för att öka andelen.

– Det här är inte en fråga om pengar utan snarare om inställning, säger Katharina Wallenborg.

Oppositionen håller med.

– Det är en inställningsfråga, vi tycker att förslaget är bra och vi ställer oss bakom det, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S).

För det är viktigt för barnen att fler män jobbar inom förskolan, menar förskolechefen Inge Gustafsson.

– Barnen har rätt till båda könen och förskolan ska vara en avspegling av samhället, det är det mest grundläggande.

Fakta

Varför jobbar det så få män i förskolan?

Lena Merdzan, 39, barnskötare: ”Det handlar nog om den låga lönen, det är den största anledningen. Statusen gör också att män väljer bort yrket.”
Louise Sohlberg, 41, barnskötare: ”Killarna är rädda. En praktikant som var kille vågade knappt byta blöjor för han trodde man kunde bli anmäld.”
Joakim Engström, 43, fritidspedagog: ”Det är statusen på yrket och att man i förskolan är för dåligt avlönad. Det skulle vara perfekt med mer könsbalans.”
Antoni Garth Lambert, 43, park­arbetare: ”Jag själv fick inte jobb på en förskola. Jag fick veta senare att de önskade att jag haft egna barn. Jobben går till kvinnorna.”