Svartbyggd verkstad rivs

HANINGE En manlig företagare tvingas riva sin 50 kvadratmeter stora verkstadsdel, som tillhör hans verksamhet, sedan han uppfört den utan tillstånd.

Mannan hade 2004 ansökt om nybyggnad av garage men nekats av kommunen. Kommunen gjorde upptäckten av tillbyggnaden i september i fjol.

En kvinna i Tungelsta tvingas riva ett 40 kvadratmeter stort uthus, sedan det uppförts utan bygglov, bygganmälan och godkännande.

Kommunen blev varse de båda byggena efter att anonyma anmälningar kommit in.