Sveavägens luft ännu för giftig

VASASTAN Luften är fortfarande för dålig på Norrlandsgatan och Sveavägen. När miljöförvaltningen sammanställde förra årets luftmätningar visade det sig att de farliga trafikpartiklarna i luften minskat på de flesta ställen, men på några ställen överskrids fortfarande gränsvärdena för vad som är tillåtet, bland annat nämnda två gator.

– Utsläppen av PM10 och kvävedioxid är Stockholms största miljöproblem. För att komma till rätta med detta krävs en minskning av dubbdäcksanvändningen samt färre dieselfordon i staden, säger Per Ankersjö (C) stadsmiljöborgarråd.

Han tror att en dubbdäcksavgift, som man har i Norge, kan vara lösningen.