Min lokala hjälte

Sveavägens luft ännu för giftig

VASASTAN Luften är fortfarande för dålig på Norrlandsgatan och Sveavägen. När miljöförvaltningen sammanställde förra årets luftmätningar visade det sig att de farliga trafikpartiklarna i luften minskat på de flesta ställen, men på några ställen överskrids fortfarande gränsvärdena för vad som är tillåtet, bland annat nämnda två gator.

– Utsläppen av PM10 och kvävedioxid är Stockholms största miljöproblem. För att komma till rätta med detta krävs en minskning av dubbdäcksanvändningen samt färre dieselfordon i staden, säger Per Ankersjö (C) stadsmiljöborgarråd.

Han tror att en dubbdäcksavgift, som man har i Norge, kan vara lösningen.