Svedmyrabor vill få mer ljus

SVEDMYRA Bättre belysning, en rejäl grillplats och fler bärbuskar. Det är några av de önskemål som kom in när Stockholms stad hade informationsmöten om nya parkförslag i Svedmyra.

Synpunkterna ska nu utvärderas av exploateringskontoret och Farsta stadsdel och mynna ut i ett färdigt åtgärdsförslag, skriver staden på sin hemsida.