Staden kräver idrottsföreningarna på miljoner

Lidingövallen står inför en välbehövlig renovering. Men vem ska betala?
Lidingövallen står inför en välbehövlig renovering. Men vem ska betala?
Lidingö står inför mångmiljonsinvesteringar på fritidsanläggningarna. Men vem ska betala? Moderaterna kräver att föreningarna själva betalar en stor del. Föreningarna befarar att barnfamiljerna får stå för notan genom höjda avgifter.
– De kommersialiserar barn och ungas idrottande, säger Anna Öberg, ordförande för friidrotten på Lidingö.

Den planerade upprustningen av Lidingövallen beräknas kosta runt 70 miljoner kronor. Det är bara en av de stora investeringar i anläggningar som Lidingö står inför. Enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors väntar investeringar på cirka 700 miljoner kronor.

– Det kan inte kommunen bära ensam, säger han.

Vill sänka skatten men öka stödet till idrottsrörelsen

Han menar att  kommunen, utövarna och företag måste hjälpas åt med investeringarna.

– Lidingös skattebetalare kan inte ensamma betala för alla önskemål, säger han.

Han betonar att stödet till idrottsrörelsen kommer att öka under mandatperioden. Samtidigt vill Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna åter sänka kommunalskatten i sitt  gemensamma budgetförslag.

Det har fått Lidingös föreningar att ilskna till. I ett öppet brev till Daniel Källenfors ställer de en rad frågor:

Idrottsrådet kräver svar

”Har vi uppfattat Moderaternas inställning korrekt, att målsättningen för mandatperioden är en skattesänkning, vilken till del bekostas genom att i högre grad låta den ideella barn- och ungdomsidrottandet bära kostnaderna för anläggningar, planer och lokaler?”

– Det som vi tycker är en kommunal angelägenhet att tillhandahålla, tycker de till stor del är föreningslivets ansvar, säger Ingegerd Wik, ordförande för Lidingö idrottsråd. 

Hon menar att mycket är oklart vad gäller majoritetens idrottspolitik och undrar hur den hänger ihop med kommunslogan ”Hälsans ö”.  I brevet kräver hon svar av Daniel Källenfors.

Det blir dyrare att idrotta

En förening som drabbas när anläggningar ska medfinansieras är IKF Lidingö friidrottsklubb. För dem skulle den 70 miljoner stora investeringen, varav de skulle bidra med 35 miljoner, innebära en årskostnad på 720 000 kronor de kommande tjugo åren – i stället för dagens årskostnad på 40 000 kronor per år. Detta enligt ordföranden Anna Öberg.

Det här är ett svek från politiken mot Lidingös barn och unga

Anna Öberg

Effekten blir enligt henne att det blir dyrare att hålla på med idrott.

– Man kan inte lägga ett företagsekonomiskt perspektiv på något som är en samhällsekonomisk angelägenhet. Det här är ett svek från politiken mot Lidingös barn och unga , säger Anna Öberg.