Svenonius (M) var jävig i beslut om utredning

Irene Svenonius (M)
Irene Svenonius (M) deltog i ett beslut om att utreda upphandlingar vid Karolinska universitetssjukhuset, där hennes make Jan Svenonius var upphandlingschef.
En extern granskare anser att Svenonius varit jävig.

Setterwalls advokatbyrå har lämnat sitt utlåtande om finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) var jävig eller inte när ägarutskottet den 2 februari tog upp frågan om en extern granskning av upphandlingar vid Karolinska universitetssjukhuset.

Advokatbyrån har kommit fram till att Svenonius varit jävig då hennes make arbetat som upphandlingschef på universitetssjukhuset. Detta skriver landstinget på sin hemsida.

Moderaterna skickar en kommentar i ett pressutskick:

– Det är bra att den här frågan nu har utretts grundligt av externa experter. Jag gjorde fel och skulle inte ha deltagit i den här beslutspunkten. Ansvaret var helt och hållet mitt, oavsett de råd jag fick innan mötet, säger Irene Svenonius (M) i utskicket.

Oppositionen i landstinget är inte oväntat kritisk.

– Det här skadar förtroendet för Irene Svenonius men även för politiken i stort, säger Dag Larsson (S), oppositionsråd.

– Nu är det upp till Moderaterna och Irene Svenonius hur de väljer att hantera det här. Hade det varit en socialdemokrat som visat sig jävig skulle vi ha övervägt att flytta en sådan person, fortsätter Dag Larsson (S).