Svenska bostäder flyttar personal

SÖDERORT Svenska bostäder flyttar i dag tisdag all sin personal från Skärholmen till Enskededalen i samband med en stor omorganisation inom bolaget.

Bovärdarna kommer att finnas kvar i Skärholmen under dagarna. De kommer dock inte ha något kontor utan utgår från bilar i stället.

Samtidigt har renoveringen på Ekholmsvägen och Idholmsvägen i Skärholmen blivit klar efter nästan två år – en renovering som skulle stå färdig i september 2010, enligt Svenska bostäders tidning Goda Grannar.