Svenska hamburgerjätten kan öppna i Bro

Max
Max och OKQ8 till Bro?
Upplands-Bro kommun hoppas kunna locka till sig svenska hamburgerjätten Max.
Planen är att ha en entréplats till Lejondals naturreservat där både bilen och magen kan fyllas.

Det är precis norr om  den nya trafikplatsen Kockbacka som kommunen vill bygga en entréplats och parkering till Lejondals naturreservat.

Redan 2017 kom OKQ8 in med en ansökan om att sätta upp en bensinstation på platsen i fråga. Nu vill kommunen även få dit Max hamburgare.

”En mötesplats”

Nassim Pourshah Badinzadeh, är planarkitekt i Upplands-Bro kommun och han tror att det skulle kunna bli en ny mötesplats.

– Naturreservaten är inte tillgängligt på ett bra sätt idag, så planen ska bidra till mer tillgänglighet till området rund Lejondalssjön. Platsen kan bli en mötesplats för alla, både vuxna och barn, säger han.

Förutom bensinstationen och hamburgerrestaurangen, så vill kommunen även anlägga en gång och cykelväg längs Lejondalsvägen så man på så sätt kan ta sig till och från området.

Strandskydd kan stoppa

I nuläget är förslaget ute på samråd och fram till den 6 september kan allmänheten komma in med synpunkter till kommunen. Men det är inte enda som hindrar att planen blir verklighet.

– Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom detta område. Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet. Detta ska Länsstyrelsen ta ställning till.

Om kommunen får upphävt strandskydd, så hoppas de ha en färdig och antagen detaljplan för området under vintern 2020.

*