Svenska kyrkan drar in sitt stöd till Ria

I 40 år har Ria hjälpt hemlösa och socialt utsatta i Solna och Sundbyberg. Men nu är verksamheten hotad. Svenska kyrkan tänker strypa sitt pengastöd och vill i stället samarbeta med Stadsmissionen.

För några veckor sedan tog det lokala kyrkorådet beslutet att Solna församling ska frånträda som huvudman för Ria. Det betyder att stiftelsen mister ett av sina viktigaste stöd, 175 000 kronor, från 2015.

Det kan få betydande konsekvenser för verksamheten som den ser ut i dag.

– Jag fattar inte varför de gör så. Ria betyder oerhört mycket för dem som är här, det är en fast punkt för många, säger en anonym besökare.

Stiftelsens ordförande Lars-Göran Olsson, pastor i Ekensbergskyrkan, vill inte recensera Svenska kyrkans beslut.

– Men det blir besvärligt, vi har redan innan en besvärlig ekonomi.

Utan Svenska kyrkans stora bidrag kan inte verksamheten fungera som den gör nu.

– Det skapar oro i gruppen, och på sikt är det allvarligt. Vi ska ta upp frågan på vårt årsmöte, så vi siktar framåt, säger Lars-Göran Olsson.

Kyrkoherde Johan Eng­wall, som sitter i kyrkorådet i Solna, menar att verksamheten Ria som den ser ut i dag bör läggas ner.

– Det är en bräcklig organisation. Sundbybergs stad och församling har redan dragit sig ur och allt färre ger bidrag. Man har ingen egen ekonomi.

I stället vill Solna församling försöka skapa något nytt som kan möta framtidens behov.

– Det finns behov, och de kommer att öka med den inflyttning vi har i dag. Jag tror inte att Ria har kapacitet att ta hand om det.

I stället vill han se ett samarbete med Stadsmissionen, som han menar har en starkare organisation.

– Ria har gjort mycket bra under flera decennier, men vi vill ha en starkare aktör till Solna. Det finns tankar på att börja med härbärges­verksamhet, som saknas i Solna, och det har Stadsmissionen erfarenhet av, ­säger han.

Under december ska församlingen börja föra samtal med Stadsmissionen.

Solna stad, som stödjer Ria med 200 000 kronor både 2013 samt 2014, har ännu inte bestämt huru­vida man ska fortsätta stödja verksamheten även i framtiden.

– Nästa år ska vi ta beslut inför 2015. Men jag tycker att det är viktigt att det finns en ideell aktör som driver en sådan här verksamhet ­eftersom den är viktig, ­säger Lars Rådén (M), ordförande i socialnämnden.

Innan man fattar beslut måste frågan diskuteras, menar han.

– Vi får ta en diskussion både med Solna församling och med Ria, säger Lars ­Rådén.

Ria betyder oerhört mycket för dem som är här, det är en fast punkt för många.Ria-besökare