Svenska kyrkan vände trenden i Sundbyberg

Svenska kyrkan tappar medlemmar i nästan hela landet.

I blott tio kommuner steg medlemsantalet i fjol – en av dem är Sundbyberg.

Svenska kyrkan har 6,3 miljoner medlemmar vilket motsvarar cirka 67 procent av befolkningen. Förra året tappade Svenska kyrkan 60 000 medlemmar. Sundbyberg hör till de tio kommuner som går mot strömmen. Här finns omkring 21 000 medlemmar och mellan 2013 och 2014 noterades en ökning med 170 personer.

En förändring har skett sedan 2012 då Sundbyberg procentuellt sett hade nästan störst medlemstapp i länet. Det kan förklaras med att det byggs så mycket i Sundbyberg, tror Micke Åsman, kyrkoherde i församlingen.

– Vi har bra personal som skapar goda mötesplatser som gudstjänster, öppna förskolor och lunchkonserter, säger han.

På grund av Stora Ursviks expansion har församlingen satsat på att etablera sig där. I stället för att bygga en kyrka har församlingen hyrt in sig i en lokal som kallas Krubban.

– Vi satsar i Stora Ursvik. Där erbjuder vi öppen förskola och annan barnverksamhet. Vi vill framöver skapa fler mötesplatser där även för dem i arbetsför ålder, säger Micke Åsman.

Jämfört med landets genomsnitt är anslutningsgraden till Svenska kyrkan låg i Sundbyberg. Här är ungefär 48 procent av invånarna medlemmar. Medlemstappet ledde för två år sedan till att församlingen av ekonomiska skäl sålde Lilla Alby kyrka till en skola.

Medlemstillströmningen kan bero på utbyggnaden. Men i intilliggande tillväxtkommuner som Järfälla och Solna minskade medlemsantalet förra året.

En annan förklaring är att församlingen bedriver en verksamhet som folk vill stödja, menar Gunnar Sjöberg, kommunikationschef på Svenska kyrkan.

– Vi har studerat vad det är som gör att församlingar växer. Ett skäl är att kyrkan upplevs som relevant på orten. Att det känns meningsfullt att gå i kyrkan och stödja kyrkans lokala arbete, säger han.

0,76 procent av medlemmarna begärde utträde från Svenska kyrkan förra året. Ledningen för kyrkan bedömer att minskningen fortsätter men håller på att plana ut. En stor utmaning är att få fler att vilja döpa sina barn, enligt Gunnar Sjöberg.

– Vi jobbar inte med medlemsvärvning, men vi behöver medlemmar för att kunna fullgöra vårt uppdrag att stötta svaga och utsatta i samhället.

Fakta

Ökade näst mest i landet

Så ökade medlemsantalet i de 10 kommuner som fick fler medlemmar 2014:

källa: svenska kyrkan