Priset bestämmer köttet på skolorna och boendena

Salarps äldreboende i Rönninge som efter torkan i somras satsade på att plocka in mer svenskt kött. På bild Jim Roos och i bakgrunden Christina Persson, köksbiträde.
Jim Roos ser framför sig att andelen svenskt bara blir större - men ibland avgör priset.
En av tre kommuner i landet köpte nästan bara in svenskt kött 2017, enligt en rapport från Livsmedelsverket.
Så långt har varken Botkyrka eller Salem kommit. Men kökschefen Jim Roos tror att andelen kommer att öka i Salems äldreomsorg.
– Vi strävar hela tiden att köpa svenskt och närodlat, säger han.
Fakta

Så mycket svenskt kött köptes in av kommunerna 2017

Källa: Livsmedelsverket

Drygt en av tre kommuner köpte i stort sett enbart in nöt- och fågelkött av svenskt ursprung 2017, enligt en rapport där Livsmedelsverket ställt frågor om måltider i skolor, förskolor och äldrevård.

Detta är ett hett ämne just nu

Jim Roos, kökschef för Salems äldreboenden

Köttet i Botkyrka och Salem

Så långt har varken Botkyrka eller Salems kommun kommit.

Salarps äldreboende i Rönninge som efter torkan i somras satsade på att plocka in mer svenskt kött. På bild Jim Roos

Kött på väg mot servering i Salem. Kökschefen Jim Roos ser framför sig att andelen svenskt kött bara blir större och större – men priset avgör i bland berättar han. Foto: Stefan Källstigen.

I Botkyrka var andelen inköpt svenskt oberett nötkött cirka 40 procent förra året och när det gäller fågel låg siffran på 67,5 procent. Det är nästan detsamma som då Livsmedelsverket undersökte saken 2017 (Se faktarutan). Samma år gjorde Botkyrka kommun en ny matupphandling.

– I upphandlingen kunde vi på grund av lagstiftningen inte ställa krav på att köttet ska vara svenskt. Men vi kunde ställa krav med kriteriet om att djurhållningen skulle motsvara det som gäller för svensk djurhållning, säger Kerstin Dahlbäck som är koststrateg på Botkyrka kommun.

Salems kommun hör till den tredjedel av Sveriges kommuner som inte lämnade några uppgifter om andelen svenskt kött 2017. Däremot har Mitt i tagit del av en enkät från början av 2019 med de skolor och förskolor som har tillagningskök i början av 2019. Den visar att merparten av det kött som serveras på kommunala skolor och förskolor är svenskt.

Priset avgör till sist

Jim Roos som är kökschef på Salarp i Rönninge där maten för Salems äldreboenden tillagas har inga siffror att lämna men tror att andelen svenskt kött bara kommer att bli större och större. I en upphandling som gjorts tillsammans Södertälje kommun är det mer eller mindre full tillgång för Salarp att köpa svenskt kött.

– Vi gör det så långt vi kan. Men ibland kan priset bli avgörande, säger Jim Roos.

Salarps äldreboende i Rönninge som efter torkan i somras satsade på att plocka in mer svenskt kött. På bild Jim Roos

Kökschefen Jim Roos Foto: Stefan Källstigen.

Han fortsätter.

– Detta är ett hett ämne just nu och kommer bli mer och mer krav på oss konsumenter att köpa svenskt och närodlat generellt. Så det är redan nu läge att börja anpassa inköpen efter vad som komma skall.

Försökte stötta i torkan

I samband med torkan i somras gick det ut ett påbud till köken om att prioritera svenskt nötkött för att hjälpa bönderna.

– Många tror att vi kommer att få en varm sommar 2020 så det gäller att vara förberedd, säger Jim Roos.