ANNONS

Mer svenskt kött i skolan stoppas av upphandlingsregler

skolmat
Näringsriktig mat i skolan är en förutsättning för att eleverna ska orka hela dagen, menar centerpartisten Fredrik Wessel.
Mer säsongsanpassat och lagat från grunden i skolrestaurangerna. Centerpartiet föreslår ny måltidspolicy på Lidingö.
ANNONS

Säsongsanpassad, lagad från grunden, klimatsmart , ekologisk, närproducerad – och till slut dessutom uppäten.

Så vill Centerpartiet på Lidingö att maten som lagas i stadens skolor och äldreboenden och inom LSS-verksamheten ska vara.

Till kommunfullmäktige 30 september lade de fram en motion där de föreslår en ny måltidspolicy i staden.

Upphandlingsregler sätter käppar i hjulen

– Näringsriktig mat är avgörande för att eleverna ska orka ta till sig av ny kunskap hela dagen. Maten bör också vara en del av barnens pedagogiska verksamhet med större kunskap om matens påverkan på hälsa, miljö och klimat. För äldre och inom LSS-verksamheten är maten viktig för att undvika undernäring, ge mervärde till livskvaliteten och skapa trivsamma sociala möten under dagen, säger Fredrik Wesslund (C).

Han vill att det ska vara möjligt att i upphandlingar ställa ännu skarpare krav på närproducerad mat, till exempel att man ska kunna kräva enbart svenskt kött. Men i dagsläget hindrar upphandlingsregler detta.

Ställer krav på sparsam antibiotikaanvändning

– Jag tycker att det är positivt att det serveras svenskt kött på Lidingös skolor men vi kan tyvärr inte ställa krav på svenskt kött eftersom det inte är tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande för utbildningsnämnden och fortsätter.

– Däremot ställer vi krav på andel ekologiska produkter och att all fisk ska vara fiskad från hållbara bestånd. Vi ställer också höga kvalitetskrav på till exempel restriktiv antibiotikabehandling vilket gör att svensk kyckling och svenskt kött kan serveras. Vid varje ny upphandling försöker vi vässa kraven så att de blir så bra så möjligt.

Knappt hälften av köttet är svenskt

Centerpartiet anser dock att Lidingö stad, med profilen ”Hälsans ö”, borde kunna kräva mer av matleverantörerna och vara tuffare i upphandlingar.

– I svensk mat finner vi exempelvis högre näringsinnehåll, en mer human djurhållning och betydligt skarpare krav på antibiotikaanvändning än det som är importerat. 2018 är till exempel endast 48 procent procent av Lidingös upphandlade köttvaror svenska, att jämföra med till exempel Falkenberg som serverar 96 procent svenskt kött. Faktum är att drygt en av tre kommuner i stort sett enbart köper in nötkött och fågelkött av svenskt ursprung enligt Livsmedelsverkets kartläggning. Lidingö borde kunna bättre, säger han.

ANNONS

Här är C-kraven på maten

God, näringsriktig och hälsosam mat

Närproducerad mat ska eftersträvas

Högre andel ekologisk mat

Säsongsanpassad och klimatsmart mat

Lagat från grunden nära den som äter maten

Minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska