Svensson (M): ”Hyran följer kommunallagen”

"Självklart är det är synd. Men vi kan inte göra undantag i lagen", säger Svensson (M).
"Självklart är det är synd. Men vi kan inte göra undantag i lagen", säger Svensson (M).
Föräldrarna på Trollebo är kritiska till hyreshöjningen.
Föräldrarna på Trollebo är kritiska till hyreshöjningen.
Ann-Christine Svensson (M).
Ann-Christine Svensson (M).
Föräldrakooperativet Trollebo riskerar nedläggning efter höjd hyra.
– Kommunallagen ställer kravet att om en kommun hyr ut lokaler ska man göra det efter marknadsmässiga hyror, svarar barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ann-Christine Svensson (M).

Föräldrakooperativet Trollebo i Trollbäcken har fått en 27-procentig hyreshöjning för 2018. Föräldrarna menar att det är orimligt och befarar att verksamheten kan tvingas stänga ner.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Tyresö kommun, Ann-Christine Svensson (M), kommenterar hyreshöjningen.

– Fastighetsavdelningen i vår kommun sätter och förhandlar om hyror, och kommunallagen ställer kravet att om en kommun hyr ut lokaler ska man göra det efter marknadsmässiga hyror. Hyressättningen är inget som vi i barn- och utbildningsnämnden har ansvar för, säger hon.

Men om Trollebo måste stänga ner kommer barnen att tvingas flytta till andra förskolor i kommunen och det berör ju er.

– Ja det kommer bli trängre när vi blir av med en förskola och jag tycker självklart det är synd. Men vi kan inte göra undantag i lagen.

Ligger det inte i ert intresse att undvika att Trollebo stängs ner?

– Vi fördelar resurserna genom att sätta en barnomsorgspeng som sen följer barnet oavsett vilken förskola vårdnadshavarna väljer.

Alliansen strävar efter ökad valfrihet. Hur ska ni kunna verka för det om ni inte kan påverka situationen för ett föräldrakooperativ som Trollebo?

– Vi sätter politiska mål och Alliansens politiska mål är att vi ska ha mångfald och valfrihet. Våra tjänstemän jobbar utifrån detta och följer självklart den lagstiftning som finns.

Kommentar från fastighetsavdelningen väntas komma på måndag.