Han får Sverige att hissa flagg för veteraner

Erik Andersson (M) fick igenom sin motion i riksdagen, vilket är något få lyckas med.
Erik Andersson (M) fick igenom sin motion i riksdagen, vilket är något få lyckas med.
Erik Andersson (M), riksdagsledamot från Täby, fick riva av applåder i riksdagen när hans motion om att göra veterandagen till en allmän flaggdag röstades igenom.
– Det är viktigt att uppmärksamma dessa människor som gör så mycket för freden i världen, säger han.

Sverige får en ny allmän flaggdag – veterandagen den 29 maj. Och det är till stor del Täbybon och riksdagsledamoten Erik Anderssons (M) förtjänst.

– Ursprungsidén kom från Jeanette Widén (M) från Österåker som lade en motion om detta på en moderat förbundsstämma, säger Erik Andersson, som tillsammans med Maria Malmer Stenegard (M) skrev motionen.

Alla partier i riksdagen, förutom Vänsterpartiet, röstade ja till förslaget i Sveriges riksdag under onsdagen, vilket i sig är ovanligt då endast två promille av alla motioner får bifall i riksdagen.

– Det var en skön känsla och mycket roligt såklart. Jag lyckades dra igång applåder i riksdagen när beslutet till slut klubbades.

Varför är det viktigt att veterandagen blir en allmän flaggdag?

– Det är viktigt att uppmärksamma dessa människor som gör så mycket för freden i världen. Sverige har en lång tradition av att bidra med FN-styrkor runtom i världen, och det handlar inte bara om militärer utan även civila som gör insatser för världsfreden. Genom att hissa flaggan kan man hedra dem som har varit ute i tjänst, de som är ute i tjänst nu och de som tyvärr dött i tjänst.

Tycker du att veteraner generellt uppmärksammas för lite i Sverige?

– Ja, det tycker jag. Men deras insatser har uppmärksammats allt mer den senaste tiden, och nu kan man hedra veteranerna och delta genom att hissa flaggan runt om i hela landet.

I USA har man en helt annan tradition av att hedra sina veteraner, skulle vilja se att man firade på samma sätt i Sverige?

– Det är svårt att jämföra eftersom Sverige haft fred i över 200 år och USA har deltagit i en rad konflikter, även utan FN-mandat. Men jag tycker att när man uppmärksammar veteraner och deras insatser uppmärksammar man också konflikter runt om i världen. Och det blir då ett sätt att diskutera om hur världen ser ut och varför insatser behövs.